INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y CALIBRADORES FLUKE

  • Calibradores de Procesos
  • Instrumentos de Calibración
  • Patrones de Calibración
  • Termómetros Patrón

FLUKE 7320

– Baño de Calibración de Temperatura Compacto de Alta Precisión de -20C a +150C

FLUKE 2271A

– Calibrador de Presión Industrial de -15psi a 3000psi

FLUKE 9142

– Calibrador de Pozo Seco de -25C a +150C

FLUKE 5520

– Calibrador Multiproducto de Alto Rendimiento

FLUKE 3130

– Calibrador de Presión Portátil de 0psi a 3000psi